Algemene voorwaarden: Het kan gebeuren dat je helaas toch moet afzien van deelname. ”t Kan verkeren,’ was de lijfspreuk van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Alles is veranderlijk. Als je je 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst die je wilde bezoeken afmeldt, stort Stichting KiK de onkosten gewoon weer terug. We zien je heel graag op een volgende bijeenkomst!

Alle 4 resultaten