De wijsheid van het enneagram van Don Riso en Russ Hudson laat niet alleen zien hoe je van gezond kunt desintegreren naar gemiddeld, ongezond en tenslotte pathologisch… Het laat uiteraard ook de omgekeerde weg zien, per basispersoonlijkheidstype: de weg naar zelfactualisatie, naar integratie. Bij integratie gaat het om het loslaten van het zelfbeeld dat het basistype koestert… Het gaat om het loslaten van een bepaalde identificatie.

Lees verder