Stichting KiK is opgericht door Anine C. Wink (1977) en Anna C.M. Tijsseling (1977) vanuit het verlangen naar een vrijplaats om te onderzoeken, te spelen en met elkaar het spirituele pad te verkennen.  Anna en Anine organiseren via maandelijkse bijeenkomsten een ruimte om in te Zijn voor diegenen die geraakt zijn door en zich ont-wikkelen op het terrein van spiritualiteit. Emeli Sandé vertolkt hun verlangen naar ‘iets om de hoek’, een plek om ‘op verhaal te komen’ op prachtige wijze:

You’ve got the words to change a nation/ But you’re biting your tongue/ You’ve spent a lifetime stuck in silence/ Afraid you’ll say something wrong/ If no one ever hears it how we gonna learn your song?/ So come on, come on/Come on, come on

Emeli Sandé (2012) ‘Read All About It’, Our Version of Events

Via KiK willen zij mensen verbinden die voelen dat er een Bedoeling is, dat er voor ieder van hen een unieke Bedoeling is die er voor ieder mens anders uitziet. Kortom, het gaat hen er niet om mensen ergens van te overtuigen of te bekeren tot één ‘version of events’. Zij willen bedding geven aan het verlangen naar gezamenlijkheid: een vrijplaats om te ontdekken, te spelen, te zijn. Een plaats waar mensen getuige zijn van ‘our version of events’ die elkaar mogen bevragen, raken en met elkaar kunnen overlappen.

Sommigen noemen dit ‘ontwaken’, anderen spreken van mystiek, weer anderen noemen het ‘De Grote Sprong’. Anna en Anine kiezen niet voor één van deze duidingen om het onbenoembare te benoemen. Ze erkennen deze benamingen als gelijkwaardig, als manieren om met elkaar in contact te zijn over wezenlijke verdieping. Met stichting KiK creëren zij een speelruimte voor het ontdekken van jezelf in verbondenheid met andere mensen die belangstellend zijn, nieuwsgierig zijn en zin hebben om te komen spelen met thema’s die raken aan wezenlijke verdieping.

 

Anine

“Er mogen zijn, met al je nieuwsgierigheid en je volledige ‘ont-wikkeling’ zoals die zich nu, op dit moment, voordoet: dat is wat KiK biedt. Gericht op het verkennen en onderzoeken van spiritualiteit en wat dit kan brengen op het gebied van zelfverwerkelijking, daar is het om te doen.”

 

 

Anna

“Voor meedoen, hoef je er alleen maar te zijn. Het draait om gezamenlijk nieuwsgierig zijn, zin hebben om te spelen, je behoeften misschien nóg beter te leren kennen en.. als je zin hebt.. te delen waar jij naar verlangt bij deze zoektocht.”