Alles op één rij over Stichting KiK:
  • KvK-nummer: 72073705
  • RSIN-nummer | Fiscaalnummer: 858974551
Bestuur Stichting KiK:
  • Voorzitter: Anine Wink
  • Secretaris/Penningmeester: Anna Tijsseling
  • Algemeen bestuurslid: Harry Visser
Adres- en contactgegevens:

Burg. de Bruïnelaan 104-5 | 3331 AJ Zwijndrecht | welkom@stichtingkik.nl

Doelstelling Stichting KiK:

De bevordering van spirituele bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van mensen, onafhankelijk van hun achtergrond of levensbeschouwing.

Beloningsbeleid Stichting KiK:

Bestuursleden werken onbezoldigd voor Stichting KiK, zie artikel 3 lid 5 van de statuten van Stichting KiK : “5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.” Dat betekent dat de bestuursleden er noch op vooruit gaan noch op achteruit gaan met betrekking tot hun vrijwilligerswerk voor Stichting KiK. De statuten van Stichting KiK zijn opvraagbaar bij het bestuur door belanghebbenden.

Beleidsplan Stichting KiK met Horizon 2025: de eerste zeven jaren
Financiële verantwoording Stichting KiK (volgt uiterlijk 1 juli 2019 over boekjaar 2018)
Actueel:
  • 27 augustus 2018: Stichting KiK present op eerste Olympiade Zwijndrecht #pingpongen
  • 31 augustus 2018: Eerste KiK-brief verstuurd naar abonnees
  • 18 september 2018: Ontmoetingsavond bij Stichting KiK
  • 16 oktober 2018: Ontmoetingsavond bij Stichting KiK