Stichting KiK is een initiatief van Anine Wink (juli 1977) & Anna Tijsseling (juli 1977) vanuit het verlangen naar een vrijplaats om te onderzoeken, te spelen en met elkaar het spirituele pad te verkennen.  Anna & Anine organiseren via maandelijkse bijeenkomsten een ruimte om in te Zijn. Voor diegenen die geraakt zijn door en zich ont-wikkelen op het terrein van spiritualiteit.

Samen met Harry Visser (1960) richtten Anine en Anna op 5 juli 2018 stichting KiK op. Met deze stichting creëren ze de mogelijkheid om in gezamenlijkheid bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en initiëren.

Emeli Sandé vertolkt hun verlangen naar ‘iets om de hoek’, een plek om ‘op verhaal te komen’ op prachtige wijze:

You’ve got the words to change a nation/ But you’re biting your tongue/ You’ve spent a lifetime stuck in silence/ Afraid you’ll say something wrong/ If no one ever hears it how we gonna learn your song?/ So come on, come on/Come on, come on

Emeli Sandé (2012) ‘Read All About It’, Our Version of Events

Via KiK willen zij mensen verbinden die voelen dat er een Bedoeling is. Dat er voor ieder van hen een unieke Bedoeling is die er voor ieder mens anders uitziet. Kortom, het gaat hen er niet om mensen ergens van te overtuigen of te bekeren tot één ‘version of events’. Zij willen bedding geven aan het verlangen naar gezamenlijkheid: een vrijplaats om te ontdekken, te spelen, te zijn. Een plaats waar mensen getuige zijn van ‘our version of events’ die elkaar mogen bevragen, raken en met elkaar kunnen overlappen.

Verbondenheid

Sommigen noemen dit ‘ontwaken’, anderen spreken van mystiek, weer anderen noemen het ‘De Grote Sprong’. Anna & Anine kiezen niet voor één van deze duidingen om het onbenoembare te benoemen. Ze erkennen deze benamingen als gelijkwaardig. Als manieren om met elkaar in contact te zijn over wezenlijke verdieping. Met stichting KiK creëren zij een speelruimte voor het ontdekken van jezelf in verbondenheid met andere mensen die belangstellend zijn, nieuwsgierig zijn en zin hebben om te komen spelen met thema’s die raken aan wezenlijke verdieping. #ditiskik

 

Wie zijn we? 

v.l.n.r. Anine Wink, Harry Visser en Anna Tijsseling

 

 

“Er mogen zijn, met al je nieuwsgierigheid en je volledige ‘ont-wikkeling’ zoals die zich nu, op dit moment, voordoet: dat is wat KiK biedt.

Gericht op het verkennen en onderzoeken van jou en jezelf en wat dit kan brengen op het gebied van zelfverwerkelijking, daar is het om te doen.

KiK biedt een speelruimte waarin jezelf bepaalt wat je deelt of niet deelt. We bieden inspiratie met herkenbare thema’s en interessante sprekers. Wat je ook doet: na een avond bij KiK ga je verrijkt naar huis.”

 

 

“Het gaat vooral om gezamenlijk nieuwsgierig zijn, zin hebben om te spelen, misschien je Zelf nóg beter te leren kennen én… als je zin hebt.. te delen waar jij naar verlangt bij deze zoektocht. Voor meedoen is het enige wat je hoeft te doen: er zijn.

Bij twijfel of dit iets voor jou is? Mijn advies: wel doen. Kom op de ontmoetingsavonden vrijblijvend onderzoeken of dit iets voor je is. Wie weet wordt 2018/2019 jouw nieuwe start. En je ziet: we zitten om de hoek in #078.”

 

 

 

Harry Visser: “Samen meer inzicht opdoen in ons mens zijn en op welke manier we ons daar mee verhouden. Dat is waar KiK ook voor staat. Voor het herkennen van de kracht in kwetsbaarheid, voor het samen onderkennen dat we hier allemaal menselijke ervaringen komen opdoen. Hoe je daar op een voedende manier mee om kan gaan, dat is wat ons ontwikkelprogramma biedt.”

Harry

 

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren