In de basis, zou je kunnen zeggen, zijn er slechts twee smaken: liefde en angst. Waar liefde is, is geen angst. Waar angst is, is geen liefde. In de kern zijn we allen liefde en als mensen, met onze menselijke ervaringen, hebben we in ons dagelijkse bestaan met angsten te maken, met beperkende gedachten. Toch kent angst vele gezichten. Sterker nog: via het enneagram blijken er Negen BasisAngsten te bestaan… Op wonderlijke wijze kun je daarom via het enneagram de menselijke aard leren doorgronden.

 

Omdat de (inmiddels overleden) Amerikaanse sociaal-psycholoog Don Riso vond dat de meeste typologieën uit de psychologie mensen geen recht doen, ontwikkelde hij op basis van de ‘wijsheid van het enneagram’ een persoonlijkheidstypologie die de menselijke diversiteit respecteert. Intussen werkte hij al jarenlang samen met Russ Hudson. Riso richtte het Enneagram Institute op. Hudson is daarvan intussen nog altijd de voorzitter.

Ben je eenmaal op het spoor van jouw eigen basistype en het vleugeltype dat je bent, dan wordt de weg naar transformatie, integratie en zelfactualisatie inzichtelijker. En nee… helaas… niet per se makkelijker uitvoerbaar 😉

Het enneagram biedt praktisch grip op het doordenken wat je als mens te doen staat in het onder ogen zien van jouw schaduwkanten zodat je deze kunt transformeren naar kwaliteiten.

Ieder basistype – er zijn er negen – heeft een basisangst. Als hij of zij bezwijkt voor deze angst, dan ontstaat er een basisverlangen. Afgeleid van deze primaire angst en het primaire verlangen, spelen er – als de persoon in kwestie blijft bezwijken voor angsten – secundaire angsten en verlangens.

De weg van zelfverwezenlijking is de weg van je ego te leren besturen, in plaats van bestuurd te worden door het ego dat jou altijd in één of ander gareel zal willen houden uit angst om tekort te komen of voor gek te staan of niet aan te sluiten. Wie zijn ego wil leren kennen en besturen, vindt  in onder meer het basisboek over het enneagram van Don Riso en Russ Hudson een mooi begin.

De negen basistypen zijn gegroepeerd in drie triades. Deze triades laten zich ofwel in de basis leiden door woede, schaamte of angst. Voor Achten, Negens en Enen draait het om woede. Bij Tweeën, Drieën en Vieren draait het om schaamte. Voor Vijfen, Zessen en Zevens gaat het om angst.

In deze eerste figuur worden de basisangsten van de negen typen omschreven. Je zult alle angsten kennen, en voor één angst zul jij in het bijzonder vatbaar zijn. Dat is het idee van het enneagram. Zodra je die onder ogen ziet, en daar je weg mee vindt, zet je jezelf op het spoor naar zelfverwezenlijking.

Wie wil ontdekken welk basistype zij of hij is, via de website van het Enneagram Institute kun je de RHETI-test doen en ontdekken welk basistype jij het meest waarschijnlijk bent. Je kunt ook contact opnemen met stichting KiK.

Gebruikte literatuur:

  • Don Richard Riso en Russ Hudson (2000 [1996]) Enneagram basisboek. De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht (Becht Bloemendal) (vertaling door Hajo Geurink)
  • Don Richard Riso en Russ Hudson (2007) De wijsheid van het enneagram. Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen door de auteurs van het Enneagram Basisboek (Altamira-Becht Haarlem) (vertaling door Hajo Geurink)